UA-165351541-1


ŠPORT TEAM11

 V okviru vertikale ŠPORT, zainteresiranim nudimo možnosti sodelovanja v različnih oblikah in obsegu, vse odvisno od prepoznanih potreb posameznika. Sodelujemo s športniki v športih oziroma panogah, katerih seznam se vseskozi dopolnjuje.  Modeli sodelovanja so različni; od tega da si športnik sam plačuje programe, da mu ga plačujejo sponzorji, zastopniki, donatorji preko programa botrstva ali pa investitorji vlagajo v športnikov program s čimer pridobijo svojevrstne ugodnosti oziroma pravice.  V program botrstva se vključujejo tudi športniki svetovnega formata, ki preko programa prispevajo v mlade talente iz okolja kjer so sami začeli svojo pot.

V trenažnem procesu redno izvajamo tenziomiografijo, meritve antigravitacijskih gibanj, diagnostiko športnikov, managerjev in njihovih zaposlenih ter meritve sestave telesa. Pri športnikih te meritve predstavljajo poleg analize krvi nepogrešljiv vodnik pri načrtovanju trenažnega procesa posameznega športnika za doseganje ciljev.

Na mednarodni ravni sodelujemo s podjetjem, ki je razvilo osebno merilno napravo oziroma senzor aktivnosti za športnike, poslovneže in druge ciljne skupine. Z uporabo senzorja se beležijo informacije o stanju posameznika, ne glede na to, ali je uporabnik aktiven, v mirovanju ali se ukvarja z vsakodnevnim življenjem. Izmerjene vrednosti so preko spletnega portala on-line na razpolago strokovnjakom, ki skrbijo za posameznika.

- PAKET NADSTANDARDNE OBRAVNAVE ŠPORTNIKA; razred JUNIOR
- PAKET NADSTANDARDNE OBRAVNAVE ŠPORTNIKA; razred TALENT
- PAKET NADSTANDARDNE OBRAVNAVE ŠPORTNIKA; razred ELITE

- ANALITIKA ŠPORTA
- DIAGNOSTIKA ŠPORTA
- INDIVIDUALNI KONDICIJSKI TRENINGI
- INDIVIDUALNI SPECIALNI TEHNIČNI TRENINGI
- CELOVITA OBRAVNAVA ŠPORTNIKOV
- INTERDISCIPLINARNA OBRAVNAVA ŠPORTNIK
- ZASTOPANJE ŠPORTNIKOV
- ŠPORTNI MARKETING

kontakt: info@team11.si

Mobirise