UA-165351541-1

AKADEMIJA TEAM11

Smo eden od ustanovnih partnerjev AKADEMIJE , ki se ponaša z mednarodno akreditacijo, kar omogoča samostojno izvajanje akreditiranih izobraževanj ter specialističnega študija iz vsebin, ki pomagajo pri doseganju najboljših rezultatov tako športnikom, trenerjem kot drugim zainteresiranim, ki si želijo pridobiti nova znanja.• Specialistični študij psihoterapije smer logoterapija in eksistencialna analiza
• Specialistični študij športne psihoterapije na osnovi logoterapije in eksistencialne analize


• Medicina v psihoterapiji
• Multidisciplinarna obravnava motenj hranjenja
• Športna psihoterapija za trenerje in zaposlene v športu
• Športna prehrana in dietetika za trenerje in zaposlene v športu
• Klinična dietetika v psihoterapiji
• Psihoterapija za učitelje ter delavce v vzgoji in izobraževanju
• Psihoterapija za zaposlene v primarnem, sekundarnem in terciarnem zdravstvu
• Logoterapije za vodje in managerje
- Izobraževanja za starše športnikov
- Športni management
- Odnosi z javnostjo v športu


kontakt:
education@team11.si

Mobirise