UA-165351541-1

AKADEMIJA TEAM11

Smo eden od ustanovnih partnerjev AKADEMIJE ZA PSIHOTERAPIJO LOGOTERAPIJO , ki se ponaša z mednarodno akreditacijo, kar omogoča samostojno izvajanje izobraževanj in usposabljanj ter ne-akreditiranega specialističnega študija iz vsebin, ki pomagajo pri doseganju najboljših rezultatov tako športnikom, trenerjem kot drugim zainteresiranim, ki si želijo pridobiti nova znanja.

Študijski programi.

• Specialistični študij psihoterapije smer logoterapija in eksistencialna analiza
• Specialistični študij Psihoterapija v športu

Usposabljanja:

• Medicina v psihoterapiji
• Multidisciplinarna obravnava motenj hranjenja
• Športna psihoterapija za trenerje in zaposlene v športu
• Športna prehrana in dietetika za trenerje in zaposlene v športu
• Klinična dietetika v psihoterapiji
• Psihoterapija za učitelje ter delavce v vzgoji in izobraževanju
• Psihoterapija za zaposlene v primarnem, sekundarnem in terciarnem zdravstvu
• Logoterapije za vodje in managerje
- Izobraževanja za starše športnikov
- Športni management
- Odnosi z javnostjo v športu


kontakt:
info@team11.si

Mobirise